Ange undertext här

Program för 50-årsjubileum /  Program for 50th Anniversary

Conference in English

Konferens på svenska

 • Closing the gap between technology and results
 • Competence requirements for future engineers 
 • Smart Factories
 • Maintenance performance measurement and management
 • Effective Spare Parts Management
 • Maintenance within Physical Asset Management
 • Underhållets processer och ledarskap
 • Resultatdrivet underhåll
 • Ökade krav på framtidens underhåll
 • Digital transformation
 • Säkert underhållsarbete
 • Underhållsutveckling 

Jubileumsbankett / Anniversary Banquet

Startar kl. 19:30 i Magasinet på Münchenbryggeriet

Starts at. 19:30 at Magasinet, Münchenbryggeriet