Personalrekrytering
Ange undertext här

Syftet med denna kommitté är att verka för att fler ungdomar väljer att utbilda sig inom underhåll och arbeta på olika positioner inom underhållsverksamheten.

Sammankallande: Vakant.