Om certifiering
Ange undertext här

Certifiering är en process i vilken det fastställs om en person innehar specificerade krav på kompetens och som i så fall resulterar i utfärdandet av ett certifikat. Kompetens i sin tur är en påvisad förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter i enlighet med de uppställda kraven. 

En person kan bli certifierad efter bevisad uppnådd krävd kompetens och färdighet avseende aktuella arbetsuppgifter. Certifiering får endast genomföras av en organisation som inte utbildat de personer som vill bli certifierade.

EFNMS har sedan 1991 certifierat underhållspersonal i Europa och bedriver för närvarande certifieringar av:

  • European Experts in Mainrenance Management 
    (Underhållsledning - Strategisk nivå)
  • European Maintenance Technician Specialist
    (Specialist som underhållstekniker - Operativ nivå)