Validering - Ett sätt att mäta kunskap

03.02.2021

Validering är ett effektivt sätt att mäta en persons kvalifikationer avseende kunskaper och färdigheter. Den grundläggande basen för valideringen är de framtagna kvalifikationerna för underhållspersonal.

Kvalifikationen innehåller viktiga riktlinjer för att visa vad en person har lärt sig i skolan eller arbetet, men kan också användas i samband med en rekrytering eller före respektive efter olika utbildningsinsatser.

Ett valideringstest sker i ett webbaserat valideringsverktyg som stöds av alla typer av plattformar, från surfplattor till stationära datorer, och kan därför ske både varsomhelst och närsomhelst.

ValidMaint

Svenskt Underhåll kan nu erbjuda valideringar för alla nivåer inom underhåll, från operativ underhållspersonal till underhållsledning. 

Dessa valideringar kan användas inom företaget för att stämma av befintliga kompetensnivåer och därigenom avgöra vilka kompetensutvecklingsinsatser som behövs.

ValidJob

Det webbaserade valideringssystemet ValidJob används för att bedöma om en person har rätt förutsättningar för att kunna arbeta inom en viss yrkesroll, t.ex. underhållsmekaniker, industrielektriker, automationselektriker.

Frågorna i ValidJob är framtagna på uppdrag av Valideringsdelegation och syftar till att kunna kartlägga grundkompetenser efter yrkeserfarenhet eller gymnasieutbildning. 

Den som genomför valideringstestet får en bra bild av de egna kunskaperna inom underhåll och får även ett intyg på genomfört prov.

Ett företag kan använda ValidJob vid rekrytering av underhållspersonal eller ta reda på om det finns behov av kompetensutveckling inom organisationen.

En utbildningsinstans, t.ex. en yrkeshögskola, kan använda ValidJob för att säkerställa att en studerande har nödvändiga grundkunskaper för att påbörja en underhållsutbildning. Några yrkeshögskolor har redan använt ValidJob i detta syfte med mycket gott resultat.

ValidJob är webbaserat kan den som anordnar en validering göra det i egen regi, t.ex. i ett klassrum eller datorsal. Detta underlättar genomförandet avsevärt och ger ekonomiska fördelar i förhållande till traditionell validering.