SS-EN 17007 på svenska

31.12.2020

Nu har granskningsgruppen inom SIS TK 113 avslutat sitt arbete och standarden SS-EN 17007 - Underhållsprocesser kommer inom kort att publiceras.

Denna Europastandard ger en generell beskrivning av underhållsprocessen och specificerar det karakteristiska för alla ingående processer samt upprättar en underhållsmodell som ger riktlinjer för att definiera indikatorer.

Underhållsprocessen är uppdelad i tre delprocesser:

  • Ledningsprocesser
  • Utförandeprocesser
  • Stödprocesser

För varje delprocess finns det detaljerade beskrivningar avseende vilka aktiviteter som ingår och dessa kompletteras med flödesschemor för att ytterligare förtydliga arbetsgången.

Genom att dela upp underhållsprocessen i olika delprocesser skapas goda möjligheter att:

  • Ange vilka aktiviteter som ska utföras, med en relevant detaljnivå.
  • Ta fram relevanta in- och utdata anges för varje enskild process.
  • Tydliggöra alla länkar som binder samman delprocesserna och som möjliggör att den övergripande underhållsprocessen kan utföras.
  • Definiera indikatorer för mätning av genomförandet av respektive delprocess samt att övervaka dess effektivitet.

Genom att aktivt tillämpa standarden går det att skapa tydligare arbetssätt för verksamheten samt klargöra rollerna och ansvaret för underhållspersonalen. Dessutom anges relevanta kontaktytor med driftorganisationen samt tydlig in- och utdata mellan de olika delprocesserna.

Sammanfattningsvis är standarden ett mycket kraftfullt verktyg för att optimera och effektivisera underhållsorganisationen i samverkan med driften.