Nya datum för tentamen

28.01.2021

Då vi vill erbjuda så många som möjligt möjligheten att delta på tentamen inför EFNMS certifiering av underhållsledare respektive underhållstekniker flyttar vi fram de två tentamenstillfällena till sommaren.

Omvärldsläget gör att vi har svårt att garantera att tentamen kan genomföras enligt plan. Därför har vi valt att flytta tentamenstillfällena till den 17:e juni för underhållsledare och den 18:e juni för underhållstekniker.

Mer information och ansökan finner ni via dessa länkar:

OBS! Sista ansökningsdag är den 3:e juni.