Kompetensutveckling inom Underhåll
Ange undertext här

Syftet med denna kommitté är att aktivt påverka utvecklingen av kompetens inom underhåll och driftsäkerhet genom utformning av utbildningsplaner och kursinnehåll. Utbildningsbehov såsom kunskapskrav, lärarkompetens, studieplaner, studietider, elevantal, etc. förmedlas till universitet, högskolor, yrkeshögskolor, gymnasier och organisationer samt privata utbildningsleverantörer.

Kunskapstester för att kartlägga befintlig kompetens sker i form av så kallad validering. På underhållsteknikernivå används valideringsverktyget "ValidMaint". Kommittén ansvarar för förvaltning, kvalitetssäkring och utveckling av valideringsverktyget.

Sammankallande: Ingemar Andréason, tel.: 070-478 95 82, e-post: ingemar@andreason.nu.