EFNMS kommittéer
Ange undertext här

Ett antal aktiva kommittéer finns inom EFNMS med medverkan från Riksorganisationen Svenskt Underhåll:

  • Training Committee
  • Certification Committee
  • Maintenance Assessment Committee
  • Asset Management Committee
  • Health, Safety and Environment Committee.

Läs mer om EFNMS kommittéer här.