Certifiering
Ange undertext här

Syftet med denna kommitté är att genomföra certifiering av kompetens inom underhåll. Certifiering sker genom tentamen och i dagsläget finns det två certifieringsnivåer; "European Expert in Maintenance Management" och "Maintenance Technician Specialist".

Sammankallande: Torsten Ekström, tel.: 070-958 65 60, e-post: torsten.ekstrom@svuh.se