Att föra över kunskap kräver kommunikation via rätt kanaler. Sändaren måste ha insikt om mottagarens förväntan och dessutom lyckas förmedla informationen på ett bra sätt. Att hitta nya kanaler är en viktig del för att nå framgång.

Det pågår just nu en livlig diskussion om för- och nackdelar med höghastighetståg i Sverige. Pär Helgesson från SJ debatterar i Dagens Nyheter kring den tänkta investeringen. Det tyngsta argumentet är möjligheten att konkurrera med flyget och biltrafiken.

Vem är den verkliga underhållshjälten? Är det den som snabbt och effektivt rycker ut med kort varsel och snabbt avhjälper ett haveri med begränsade resurser? Eller är den strävsamme som arbetar i det dolda och ser till att haverier inte uppstår?