Underhåll inom Asset Management
Ange undertext här

Syftet med denna kommitté är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området Underhåll inom Asset Management. Här ingår även att medverka i EFNMS kommitté samt samla aktuell internationell och nationell information som omfattar samspelet mellan underhåll och övriga processer inom Asset Management.

Sammankallande:
Bo-Anders Persson, tel.: 070-953 75 54, e-post: bo-anders.persson@nordicsugar.com.