Kommittémöten
Ange undertext här

Välkommen till våra kommittémöten! Det är i dessa forum ni kan utbyta era erfarenheter med andra inom branschen och inhämta ny kunskap. Men, framförallt så kan ni aktivt påverka och därigenom skapa ett säkrare och effektivare underhåll som leder till ökad driftsäkerhet.

Anmäl dig till till våra kommittémöten via formuläret nedan.

Säkerhet, hälsa och miljö
Vid vårt digitala uppstartsmöte med kommittén Säkerhet, hälsa och miljö kommer vi påbörja arbetet med att sammanställa en vision för kommittén och definiera olika områden som är viktiga för medlemmarna. Det handlar om att skapa säkra arbetsplatser och verka för hållbar utveckling!
Den 10 december, kl. 09.00-10.00

Kompetensutveckling
Vi fortsätter arbetet med att skapa bra förutsättningar för en kompetensutveckling av framtidens underhållspersonal genom att fastställa kvalifikationer och utveckla valideringsmodeller. Vi ska även definiera viktiga områden som ger ökat värde för medlemmarna!
Den 10 december, kl. 14.00-15.00

Standardisering
Vi arbetar vidare med att hjälpa våra medlemmar att använda och tolka standarder samt skapar arbetssätt för en standardisering av underhållsverksamheten. Här kan ni lära er mer om nyttan med standarder och standardisering.
Den 11 december, kl. 09.00-11.00

Framtidens underhåll
Vid vårt uppstartsmöte framkom det mängder av idéer avseende arbetsområden med kopplingar till framtidens underhåll. Nu startar arbetet med att gå från ord till handling genom att bland annat arbeta fram en verksamhetsplan och skapa arbetsgrupper som fokuserar på olika områden.

Den 17 december, kl. 14.00-16.00

Våra kommittéer är vanligtvis endast öppna för våra medlemmar, men fram till årsskiftet är alla som är intresserade av att kunna påverka välkomna att delta.

Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan.

När vi fått din anmälan kommer du få en kallelse med anvisningar om hur du ansluter till mötet.