Underhållstekniskt forum 2017

Den 7-8 mars 2017
på Svenska Mässan, Göteborg

Fyll i nedanstående formulär och och klicka på "Skicka".

Du kan även använda det här formuläret som du kan e-posta till oss på kansli@svuh.se

OBS! E-postformuläret fungerar inte i Microsoft Edge! Använd Acrobat Reader, Internet Explorer eller annan webbrowser.


Anmälan


Medlem: 3 200 SEK exkl. moms. Ej medlem: 4 200 SEK exkl. moms.
Medlem: 2 900 SEK exkl. moms. Ej medlem: 3 900 SEK exkl. moms.
500 SEK exkl. moms
.
Kontaktuppgifter Faktureringsuppgifter (om annan än kontaktuppgifter):
Namn*: Mottagare:
Företag: Adress:
Adress*: Postnummer:
Postnummer*: Postort:
Postort*:
Mailadress*:  
Telefon arbete:
Mobiltelefon:
Beställningsnummer:
       

* Obligatorisk information