Vision & Uppdrag

Våra medlemmar

Vi är våra medlemmar. Medlemmar är underhållsintressenter från näringsliv, leverantörer, akademi, myndigheter och övriga verksamheter.

Vår vision

Sverige ska genom ett underhåll i världsklass ha ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv med hög driftsäkerhet och effektiv förvaltning av fysiska tillgångar och digital infrastruktur.

Vårt uppdrag

Vi ska:

  • Samla underhållsbranschen
  • Aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i regionala, nationella och internationella sammanhang
  • Bidra till medlemmarnas utveckling
  • Skapa opinion för underhållsfrågor i samhället

Läs våra stadgar här: