Nyheter från Svenskt Underhåll

Till vårt Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev november


Att arbeta med underhåll anses ofta vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del bra sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten.Genom att kommunicera och samverka med andra blir det lättare att göra rätt. Detta underlättas genom att använda sig av de standarder som finns att tillgå, t.ex. terminologistandarden SS-EN 13306, vilken bidrar till att skapa ett gemensamt språk.

Nyhetsbrevet hittar du här


Samarbete för ökad underhållskompetens!


Vi inleder ett närmare samarbete med våra medlemmar som levererar underhållsutbildningar och sluter nu löpande avtal med dem. Gemensamt kommer vi att satsa stort på att öka underhållskompetensen inom svenskt näringsliv.

Vi är stolt och glad över att utbildningsleverantörerna i Sverige är engagerade och strävar mot samma mål som Svenskt Underhåll; att underhållsledare och underhållstekniker kan erhålla certifikat för att visa att de nått till en högre kompetensnivå.

Vårt fokus kommer vara på att gå igenom EFNMS kvalifikationskrav, standarder, regler och riktlinjer samt gällande lagar etc. för att utbildningsföretagens lärare kan underlätta för sina deltagare att lyckas tentamen.

Svenskt Underhåll har utvecklat och genomfört EFNMS tentamen för underhållsledare sedan 1993 och för underhållstekniker sedan 2005. Över 600 underhållsledare och ca 240 underhållstekniker är certifierade och alltfler genomför tentamen varje år.

Läs mer om certifieringen här…


Kommande aktiviteter 2018


Under 2018 händer det mycket spännande inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vi har många planerade aktiviteter på nationella nivå och fortsätter samarbetet med olika nationella och regionala aktörer så att våra medlemmar effektivare ska kunna erhålla och utbyta erfarenheter och kunskaper. Här är en sammanställning av kommande aktiviteter för 2018:

11 oktober, Nyckeltal för underhåll

En workshop om standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken. Du får arbeta aktivt med nyckeltalen i form av olika övningsexempel för att på så sätt se kopplingen till den egna verksamheten.
Plats: Solna

25 oktober, Physical Asset Management

En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt öka värdet som de fysiska anläggningstillgångarna genererar. PAM, Physical Asset Management, ingår som en del i det strategiska arbetet med att skapa en grund för Asset Management.
Plats: Solna

22-23 november, Underhållsdagarna 2018

Återigen tar vi ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå. Vi kommer här ta upp aktuella ämnen inom området underhåll, driftsäkerhet och Asset Management. Framför allt ligger fokus på framtiden med föredrag om digitalisering, standardisering, kompetensutveckling etc.
Plats: Skogshem & Wijk, Lidingö