Nyheter från Svenskt Underhåll

Till vårt Nyhetsarkiv
Kommande aktiviteter 2018


Under 2018 händer det mycket spännande inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vi har många planerade aktiviteter på nationella nivå och fortsätter samarbetet med olika nationella och regionala aktörer så att våra medlemmar effektivare ska kunna erhålla och utbyta erfarenheter och kunskaper. Här är en sammanställning av kommande aktiviteter för 2018:

 • Underhållets Terminologi. 17 maj i Solna.
  En workshop där vi går igenom standarden SS-EN 13306 - Terminologi. Här får du en genomgång av viktiga begrepp inom underhåll och driftsäkerhet.
 • Konferens och årsmöte. 12 juni i Solna.
  I samband med årsmötet kommer vi att genomföra en konferens kring något aktuellt ämne (program kommer) och dela ut certifikat.
 • Euromaintenance 2018. 24-27 september i Antwerpen.
  Är sedan starten 1972 den främsta europeiska kongressen inom underhåll och driftsäkerhet. Under 2018 står Belgiens underhållsförening, BEMAS, som värd.
 • Nyckeltal för underhåll. 11 oktober i Solna.
  En workshop där vi går igenom standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.
 • Physical Asset Management. 25 oktober i Solna.
  En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt kunna öka värdet av de fysiska anläggningstillgångarna.
 • Underhållsdagarna 2018. 22-23 november på Lidingö.
  Återigen tar vi ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Läs mer om de planerade aktiviteterna här...

Mer information om och anmälan till dessa kommer att finnas under kommande aktiviteter.

Vi kommer dessutom löpande genomföra olika seminarier, temadagar, informationsträffar m.m., både på nationell och regional nivå. Naturligtvis kommer vi även fortsätta vårt internationella arbete inom EFNMS.

Se fram emot ett intressant och matnyttigt 2018 tillsammans med Svenskt Underhåll!

Lars-Erik Djupenström

Vikten av korrekt underhåll


Jag börjar få många år inom drift och underhåll nu och vikten av korrekt underhåll blir allt tydligare för varje år. Vi måste utveckla våra arbetssätt, inte minst inom underhåll. Dessutom måste vi ta till oss ny teknik och bli mer och mer förutseende.

En viktig del av arbetet är att lära av varandra, att inse att det finns stora vinster i att ta till sig av varandras tankar och idéer. Ofta finns det höga ambitioner inom detta, att kunna besöka andra och benchmarka med dem. Tyvärr hinns det inte alltid med.

Jag ser Svenskt Underhåll som en viktig plattform för kunskapsspridning och att lära av varandra. Att delta på de evenemang som anordnas, t.ex. temadagar och konferenser är ett utmärkt och tidssparande sätt att hålla sig uppdaterad med omvärlden.

I Svenskt Underhålls kommittéer kan man skapa nya kontakter, få många bra tips och goda idéer med sig hem. Här kan alla bidra med vad just de är duktiga på.

Lars-Erik Djupenström, Styrelseordförande i Svenskt Underhåll, Teknisk chef på Mondi Dynäs


Nya medlemmar


Det är med stor glädje vi kan hälsa våra nya medlemmar välkomna. Denna gång har vi fått nio nya medlemmar och under det senaste året har verksamheten vuxit med nästan 100%! Det ger oss ett bra stöd i vår strävan efter att öka förståelsen för underhållets betydelse och ju fler vi blir desto mer kan vi påverka.

Höganäs AB

Höganäs AB är världsledande inom tillverkning av järn- och metallpulver. Deras produkter används till produktion av sintrade komponenter, för elektromagnetiska applikationer, ytbeläggningar, högtemperaturlösningar, additiv tillverkning, vattenrening och mycket mer. Företaget finns i 17 länder.

Xenter

Xenter anordnar utbildningar inom media, teknik, ekonomi, fastighet och grafisk produktion. Fokus ligger på att alltid vara branschnära. Här får människor med olika specialkompetens möjlighet att kunna mötas inom undervisning, produktion eller projekt. Detta skapar de kreativa synergier som gör Xenter till en dynamisk mötesplats.

Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar olika vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag förser de 1,4 miljoner stockholmare med kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Suzuki Garphyttan AB

Suzuki Garphyttan arbetar med innovation, bearbetning och anpassning av tråd för hundratals applikationer. De ger dig en utvecklingsupplevelse från bilindustrin, med mycket höga krav på hållbarhet, flexibilitet och funktionalitet. De flyttar ständigt fram gränserna för hållbar produktion och ersätter plast och andra material med 100% återvinningsbart stål.

Perstorp AB

Perstorpkoncernen är världsledande inom specialkemikalier för olika industrier och applikationer. De erbjuder ett brett sortiment av produkter som används varje dag i hemmet, på arbete eller på fritiden.

Nordisk Industrioptimering AB

Konsultföretaget Nordisk Industrioptimering fokuserar på effektivisering av produktionsprocesser inom industrin. De erbjuder olika konsulttjänster och är specialiserade inom underhålls-, verktygs- och kvalitetsteknik.

Northmaint AB

Northmaint utvecklar industriellt underhåll på konsultbasis genom underhållsutveckling och förbättringsarbete. Visionen är att få svensk industri att utföra ett driftsäkrare underhåll. Det sker genom utveckling av underhåll och skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö.

Enercon Windtower Production AB

Enercon är ett av de ledande vindkraftsföretagen i världen. Motiverad personal och kunder har bidragit till företagets globala framgångar med produktionsanläggningar på tre kontinenter och marknadsrepresentation i 36 länder.

Anders Jensen har under många år arbetat som konsult inom områden som underhålls- och projektledning samt organisationsutveckling och ledarskap


Nyhetsbrev april


I nyhetsbrevet för april hälsar vi våra nya medlemmar välkommna. Vår styrelseordförande Lars-Erik Djupenström berättar om vikten av korrekt underhåll. Torsten Ekström har ordet – Lyfter ämnet om hur viktiga våra medlemmars stöd är för vårt utvecklingsarbete.

Du hittar nyhetsbrevet här...