Nyheter från Svenskt Underhåll

Till vårt Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev september


Här kommer vårt nyhetsbrev för september. Torsten pratar om att prediktivt underhåll har varit på tapeten under lång tid, men tack vare den nya tekniken ökar möjligheten att skapa mer pålitliga förutsägelser. I förlängningen går det att skapa noggrannare prognoser och vi kan bygga upp ett prognostiserat underhåll.

Läs nyhetsbrevet här

Svenskt Underhåll har fått ett EU-finansierat projekt - Erasmus+


Svenskt Underhåll har fått ett EU-finansierat projekt beviljat inom ramen för Erasmus+ ”Strategic Partnerships for vocational education and training”.

Syftet med projektet är att skapa en opartisk validerings- och certifieringsprocess med hög säkerhetsnivå som ska användas inom EFNMS, den europeiska organisationen inom underhåll.

Projektet är det första på världsmarknaden som ger en allmän bild och tydlig överblick över kompetensen inom underhåll. Det är således en unik möjlighet för svensk industri och ger ett bra stöd för att öka kompetensnivån ytterligare.

Målet är att ta fram kvalifikationer och skapa ett verktyg för validering och certifiering av personal inom underhåll på alla nivåer.

Verktyget kommer även att kunna användas för rekrytering av underhållspersonal samt för att effektivisera kompetensutvecklingen och ge ett bra stöd för ett livslångt lärande.

Resultatet från projektet är bland annat:

  • En gemensam internationell plattform för kvalificering, validering och certifiering av personal på alla nivåer inom underhåll med tydliga och mätbara lärandemål.
  • Detaljerade kvalifikationer som synliggör kraven på kompetens och underlättar en snabbare implementering.
  • System för kartläggning av individuella kompetenser i förhållande till de uppsatta kvalifikationerna.

När projektet är genomfört kommer alla EQF-nivåer, från nivå 3 till nivå 7, att samlas på en enhetlig europeisk plattform. Projektet kommer att löpa över totalt tre år och sex medlemsländer från EFNMS deltar.


Underhållsdagarna 2018 - 22-23 november, Lidingö


Årets händelse i underhållsbranschen! Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket påverkar både produktion, lagerhållning, kommunikation och logistik. De nya teknikerna förändrar också hur företagen bedriver sitt underhåll. Underhållsdagarna tar ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet – från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå. I samarbete med tidningen Underhåll & Driftsäkerhet.


Kommande aktiviteter 2018


Under 2018 händer det mycket spännande inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vi har många planerade aktiviteter på nationella nivå och fortsätter samarbetet med olika nationella och regionala aktörer så att våra medlemmar effektivare ska kunna erhålla och utbyta erfarenheter och kunskaper. Här är en sammanställning av kommande aktiviteter för 2018:

11 oktober, Nyckeltal för underhåll

En workshop om standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken. Du får arbeta aktivt med nyckeltalen i form av olika övningsexempel för att på så sätt se kopplingen till den egna verksamheten.
Plats: Solna

25 oktober, Physical Asset Management

En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt öka värdet som de fysiska anläggningstillgångarna genererar. PAM, Physical Asset Management, ingår som en del i det strategiska arbetet med att skapa en grund för Asset Management.
Plats: Solna

22-23 november, Underhållsdagarna 2018

Återigen tar vi ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå. Vi kommer här ta upp aktuella ämnen inom området underhåll, driftsäkerhet och Asset Management. Framför allt ligger fokus på framtiden med föredrag om digitalisering, standardisering, kompetensutveckling etc.
Plats: Skogshem & Wijk, Lidingö