Nyheter från Svenskt Underhåll

Till vårt Nyhetsarkiv
Underhållsdagarna 2018 - 22-23 november, Lidingö


Årets händelse i underhållsbranschen! Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket påverkar både produktion, lagerhållning, kommunikation och logistik. De nya teknikerna förändrar också hur företagen bedriver sitt underhåll. Underhållsdagarna tar ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet – från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå. I samarbete med tidningen Underhåll & Driftsäkerhet.


Nyhetsbrev juni


Här kommer vårt nyhetsbrev för juni där vi presenterar vår nya styrelse. Vi beskriver forskningsprogrammet "Smart underhåll av infrastruktur", där vi ingår som en stolt partner. Torsten pratar om det viktiga med ett långsiktigt tänkande inom industrin med ett prioriterat underhåll för ökad driftsäkerhet med högre lönsamhet och bättre miljö.

Du hittar nyhetsbrevet här...


Nya medlemmar


Vi önskar våra nya medlemmar varmt välkomna till Riksorganisationen Svenskt Underhåll!

De senaste tillskotten är IKEA Industry, som blev medlem nr. 100, och vår nya styrelseledamot Marcus Gerger. Vi ser spänt fram mot framtiden med den fantastiska utveckling vi har. Stödet är stort i vår strävan efter en ökad förståelsen för underhållets betydelse och ju fler vi blir desto mer kan vi påverka.

Mer information om våra medlemmar hittar du här...


Kommande aktiviteter 2018


Under 2018 händer det mycket spännande inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vi har många planerade aktiviteter på nationella nivå och fortsätter samarbetet med olika nationella och regionala aktörer så att våra medlemmar effektivare ska kunna erhålla och utbyta erfarenheter och kunskaper. Här är en sammanställning av kommande aktiviteter för 2018:

24-27 september, Euromaintenance 2018

Är sedan starten 1972 den främsta europeiska kongressen inom underhåll och driftsäkerhet. Under 2018 står BEMAS, Belgiens underhållsförening inom EFNMS, för värdskapet. Här knyter du internationella kontakter och får ta del av vad som händer inom underhåll på den internationella arenan.
Plats: Antwerpen

11 oktober, Nyckeltal för underhåll

En workshop om standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken. Du får arbeta aktivt med nyckeltalen i form av olika övningsexempel för att på så sätt se kopplingen till den egna verksamheten.
Plats: Solna

25 oktober, Physical Asset Management

En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt öka värdet som de fysiska anläggningstillgångarna genererar. PAM, Physical Asset Management, ingår som en del i det strategiska arbetet med att skapa en grund för Asset Management.
Plats: Solna

22-23 november, Underhållsdagarna 2018

Återigen tar vi ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå. Vi kommer här ta upp aktuella ämnen inom området underhåll, driftsäkerhet och Asset Management. Framför allt ligger fokus på framtiden med föredrag om digitalisering, standardisering, kompetensutveckling etc.
Plats: Skogshem & Wijk, Lidingö