Nyheter från Svenskt Underhåll

Till vårt Nyhetsarkiv
Planerade aktiviteter under hösten 2017


Under den kommande hösten händer det mycket spännande inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vi utökar antalet planerade aktiviteter på nationella nivå och inleder samtidigt samarbeten med ett antal regionala aktörer så att våra medlemmar effektivare ska kunna erhålla och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Här är en sammanställning av de aktiviteter som är planerade för hösten 2017:

  • 14 september, Konferensen Tillståndsbaserat underhåll - nu och i framtiden, Solna.
  • 28 september, Workshop om Nyckeltal för underhållsprocesser , Solna
  • 5 oktober, Kompetenssäkring i underhållet, Solna.
  • 25 oktober, EFNMS Workshop - Säkerhet, hälsa och miljö, Södertälje.
  • 22-23 november, Konferensen Underhållsdagarna 2017, Lidingö.

Läs mer om de planerade aktiviteterna här. Mer information om och anmälan till dessa kommer att finnas under kommande aktiviteter.

Vi kommer dessutom löpande genomföra olika seminarier, temadagar, informationsträffar m.m., både på nationell och regional nivå. Naturligtvis kommer vi även fortsätta vårt internationella arbete inom EFNMS.

Se fram emot en intressant och matnyttig höst tillsammans med Svenskt Underhåll!


Ny broschyr


Det händer mycket spännande inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Det har strömmat till många nya medlemmar, kommittéerna jobbar på och höstens program är fullspäckat med spännande konferenser och workshops. För att ytterligare öka kännedomen om föreningen har vi i samarbete med JS Sverige tagit fram en ny broschyr. Den sammanfattar föreningens verksamhet, vad vi vill uppnå och beskriver tydligt medlemsnyttan, både på kort och lång sikt.

Du hittar den nya broschyren under "Om Svenskt Underhåll" i menyn samt via denna länk.


Nyhetsbrev Augusti: Höstens aktiviteter


I nyhetsbrev för augusti berättar vi om vad som händer inom Svenskt Underhåll under hösten. Vi ger en uppdatering av status i projektet Svensk Industrivalidering och erbjuder möjlighet att vara med i en pilotvalidering. Vidare upplyser vi om en ny viktig arbetsföreskrift som berör alla som har trycksatta anordningar i sin verksamhet. Slutligen hälsar vi våra nya medlemmar välkomna och tipsar vi om våra kommande aktiviteter.

Du hittar nyhetsbrevet här...


Svensk Industrivalidering


Parter från industrin och olika branschorganisationer, däribland Svenskt Underhåll, samarbetar för att utveckla ett kvalitetssäkrat system för validering. Det är uppbyggt kring ett standardiserat och systematiskt sätt att kunna identifiera och beskriva viktiga kompetensområden för olika arbetsuppgifter och yrkesroller. Det innefattar även hur man testar kompetens mot dessa kompetenskrav. Svensk Industrivalidering omfattar ett BAS-koncept med validering av kompetens som är generell och gemensam oavsett inom vilken del av industrin man arbetar. Baskonceptet omfattar idag Industriteknik BAS samt Automation BAS och ska kompletteras under 2017 med Underhåll BAS.

De kompetensbeskrivningar som utgör grunden för valideringen är framtagna och nu pågår utveckling och sammanställning av valideringsfrågor som matchar innehållet i kompetenskraven. Nästa steg i utvecklingsarbetet är att testa frågorna som ingår i valideringen. Under november månad sker en pilotvalidering av underhållspersonal inom de branscher som är med i projektet. Därefter sker en utvärdering och vid behov även justering av frågorna.

Projektgruppen söker nu efter underhållspersonal på alla nivåer som vill genomföra pilotvalideringen för att få en bredd och djup i underlaget för analysen. Det handlar om mekaniker, elektriker och automationselektriker, men även tekniker och chefer inom underhåll som är kravställare på innehållet i Underhåll BAS får delta.

Som referensföretag erbjuds man att fritt validera upp till tio anställda i de piloter som kommer att genomföras.

För mer information om Underhåll BAS och/eller pilotvalideringen kontakta:

Industrivalidering