Årets Underhållsledare

Årets underhållsledare utses av Vetenskapliga rådet.

Urvalskriterierna är baserade på hur underhållet är organiserat inom företaget samt hur väl underhållschefen har infört och tillämpat begrepp, metoder och teknik för att nå företagets mål.

I bedömningen beaktas de aktiviteter som har skett inom något/några av följande områden:

 • Strategisk ledning av underhållet
  Övergripande strategi, mål, organisation och processer.
 • Kompetensutveckling
  Utbildning, spridning av kunskap, färdigheter och förmåga.
 • Ekonomistyrning
  Planering, KPI och rapportering.
 • Beredning & schemaläggning
  Beredning, schemaläggning, prioriteringar, felanalys och dokumentation.
 • Metoder
  Strategier, koncept, metoder och tekniker inom underhåll.

Bedömning sker utifrån följande kriterier:

 • Allmänintresse
 • Nyheter, teknisk innovation
 • Kompetens/kompetenser
 • Säkerhet, hälsa och miljö
 • Energi & hållbarhet
 • Uppnådda resultat (jämfört med utgångsläget).

Vinnaren av tävlingen Årets Underhållsledare nomineras till den europeiska tävlingen Maintenance Manager of the Year.

Jimmy Öberg från Kopparbergs Bryggeri AB utsågs till
Årets Underhållsledare i samband med Underhållsmässan 2018.

Juryns motivering är: ”Underhållsledaren har genom ett långsiktigt och strukturerat förändringsarbete reducerat andelen avhjälpande underhållsåtgärder och samtidigt ökat underhållseffektiviteten. Detta har resulterat i en högre teknisk tillgänglighet samt ett ökat produktionsutfall samtidigt som underhållskostnaderna har minskat över tiden. Tack vare ett föredömligt ledarskap och en väl definierad arbetsprocess har implementeringen av underhållstrategierna varit framgångsrik.”