Hur sker valideringen?

ValidMaint är ett datorbaserat system för validering som används för att bedömning och värdering av dessa kvalifikationer hos underhållstekniker. Det är framtaget och utvecklat inom nätverket EFNMS under aktiv ledning av Svenskt Underhåll och finns översatt till flera språk.

ValidMaint innehåller ca 3 000 frågor, var och en med fyra till sex svarsalternativ. Ett är rätt och övriga svar nästan rätt. Resultatet används för att kunna genomföra målstyrda insatser för kompetensutveckling inom olika områden där nödvändiga kunskaper krävs.

En validering med stöd av ValidMaint kan ske på valfri plats enligt kundens önskemål, med flera deltagare samtidigt, eftersom frågor och svar fördelas slumpmässigt till varje deltagare. Enda kravet är tillgång på datorer med internetanslutning.

Varje test består av ett slumpmässigt urval av frågor för var och en som gör testet. Det innebär att flera personer kan genomföra valideringen samtidigt.

Testet tar ca två till tre timmar att genomföra och därefter levererar vi en rapport om de olika kunskapsområden som varje individ eventuellt kan behöva förbättra.

Andra valideringsmöjligheter

Utöver ValidMaint, har följande valideringar utvecklats:

  • ValidJob för att kunna bedöma om en individ har förutsättningar att kunna arbeta som underhållsmekaniker
  • ValidFast för att validera fastighetsförvaltare
  • ValidSheetMetal för att validera plåtmekaniker
  • ValidTrain, som är under utveckling, och som skall validera underhållstekniker arbetande med rullande järnvägsmateriel.