Årets Examensarbete

Riksorganisationen Svenskt Underhåll utlyser varje år en tävling inom kategorin Årets examensarbete inom underhåll och driftsäkerhet.

Syftet är att stimulera högre studier, projektarbeten och forskning inom området Teroteknologi där underhåll, driftsäkerhet, livscykelekonomi och Asset Management ingår.

Institutioner inom Tekniska Högskolor och Universitet kan delta genom att uppmuntra de elever som gjort bra examensarbeten inom området.

Tävlingsbidrag insändes elektroniskt via e-post tillsammans med adress- och telefonuppgifter för den/de som utfört examensarbetet samt högskole- och institutionstillhörighet inklusive kontaktuppgifter till det Vetenskapliga Rådets ordförande Professor Uday Kumar, Luleå Tekniska Universitet, e-post: uday.kumar@ltu.se senast den 1 februari nästkommande år.

En tremanna-jury bestående av representanter för Högskola, Industri och Förvaltning kommer att läsa och bedöma bidragen med särskild betoning på: vetenskaplighet, praktiskt värde, tillämpbarhet, originalitet, kreativitet och presentation.

En jury bestående av representanter för akademier, Industri och förvaltning bedömer bidragen med särskild betoning på följande kriterier:

  • Vetenskaplighet
  • Praktiskt värde
  • Tillämpbarhet
  • Originalitet
  • Kreativitet
  • Presentation

Vinnare av tävlingen Årets examensarbete erhåller ett stipendium på sammanlagt
10 000 kr och erbjuds presentera sina resultat vid ett utvecklingsseminarium eller annat tillfälle där intresserade deltagare från näringsliv och förvaltning är samlade till konferens inom underhåll och driftsäkerhet.

Vinnare av tävlingen Årets examensarbete blir automatiskt nominerad till den Europeiska tävlingen ”Master Thesis Award”.

År 2016 tilldelades priset Årets Examensarbete till Simon Letzgus,
Chalmers Tekniska Högskola. Prisutdelning skedde i samband med
Underhållsmässan 2016.