Kommande Aktiviteter

Physical Asset Management

2018-10-25

En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt öka värdet som de fysiska anläggningstillgångarna genererar. PAM, Physical Asset Management, ingår som en del i det strategiska arbetet med att skapa en grund för Asset Management.

Mer information om den här konferensen hittar du här...

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
Underhållsdagarna 2018

2018-11-22 - 2018-11-23

Återigen tar vi ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå. Vi kommer här ta upp aktuella ämnen inom området underhåll, driftsäkerhet och Asset Management. Framför allt ligger fokus på framtiden med föredrag om digitalisering, standardisering, kompetensutveckling etc.

Program för underhållsdagarna hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt genom att klicka här.
Ytskyddsdagarna

2019-01-30 - 2019-01-31

Nordens största mötesplats för renovering, ytskydd och förstärkning av konstruktioner i betong och metall! Du får ta del av en enorm kunskapsbank gällande ytskydd och hur ditt företag kan spara stora belopp tack vare detta.
Underhållsprocesser

2019-02-12

Konferens om vikten av att ha mycket strukturerade och tydliga underhållsprocesser. Vi kopplar ihop dem genom standarden SS-EN 17007. Du får även en god inblick i hur underhållsprocesserna tillämpas i praktiken.